Schrif­te­lijke vragen inzake het ballon­nen­op­laat­verbod in gemeenten


Indiendatum: 2 aug. 2020

Het oplaten van ballonnen heeft ernstige gevolgen voor het milieu en voor dieren. Zo komen ballonnen en lintjes na het oplaten weer neer op de grond en in het water. Naast dat dit bijdraagt aan de plastic soup in de oceanen, veroorzaken ballonnen veel dierenleed omdat ze door dieren aangezien worden voor voedsel. Vogels, zeezoogdieren en vissen raken er bovendien verstrikt in. In een studie van het wetenschappelijke tijdschrift Nature[1] komt naar voren dat ballonnen van het afval in zee verantwoordelijk zijn voor de meeste sterfgevallen onder zeevogels. Uit onderzoek van stichting de Noordzee[2] blijkt dat steeds meer gemeenten ballonoplatingen verbieden. Inmiddels heeft 41% van de gemeenten een verbod op ballonoplatingen. De Partij voor de Dieren fractie hoopt dat in het gebied van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht alle gemeenten actief beleid tegen ballonnen (gaan) voeren en ballonoplatingen verbieden. Er komen namelijk ook in het gebied van ons waterschap ballonnen in de natuur en het water terecht. In de Ballonnenmonitor 2020 van stichting de Noordzee is te zien dat bepaalde gemeenten in het gebied nu nog geen beleid of verbod hebben met betrekking tot het oplaten van ballonnen, zoals de gemeenten Diemen, Stichtse Vecht en Aalsmeer.

1. Hoe beoordeelt het Dagelijks Bestuur het tegengaan van het uitdelen en oplaten van ballonnen in de strijd tegen de plastic soup?

2. Is het waterschap betrokken bij het ontmoedigen en verbieden van ballonoplatingen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

3. Is het Dagelijks Bestuur bereid om met gemeenten in het gebied van het waterschap in overleg te treden over de mogelijkheden voor een verbod op het oplaten van ballonnen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

J.F. Bloemberg-Issa
Partij voor de Dieren

[1] https://www.nature.com/articles/s41598-018-36585-9

[2] https://www.noordzee.nl/aantal-gemeenten-met-verbod-op-ballonoplatingen-in-een-jaar-verdubbeld-2/