Schrif­te­lijke vragen over twee nieuws­be­richten over een gat in de Winkeldijk bij Abcoude


Indiendatum: feb. 2020

Datum: 6 februari 2020

Schriftelijke vragen van het lid Mulder (Partij voor de Dieren) inzake twee nieuwsberichten over een gat in de Winkeldijk bij Abcoude

In de media verschenen op 26 januari 2020 twee verschillende berichten over een gat in de Winkeldijk bij Abcoude. In het bericht van RTV Utrecht staat dat de brandweer stélt dat de muskusrat de oorzaak is. In het bericht van het AD staat dat de brandweer vermóedt dat het door de muskusrat komt. Verder wisselt de berichtgeving ook over wie beheerder zou zijn van deze dijk.

1. Is reeds vastgesteld wat de oorzaak van dit gat is? Zo ja, wat is hieruit gekomen?

2. Zo nee, wat vindt het Dagelijks Bestuur ervan dat de muskusrat als veroorzaker van het gat geframed wordt?

3. Wie is beheerder van dit stuk Winkeldijk waar het gat in is ontstaan?

4. Hoe en door wie wordt vastgesteld, wat de oorzaak is van het gat is? En wiens verantwoordelijkheid is het om dit vast te stellen?

5. Hoe vaak komen dit soort gaten in een dijklichaam voor?

6. Wat zijn de kosten van deze reparatie?

7. Welke maatregelen zijn er bij de dijk genomen om het gebied onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk te maken voor muskusratten?

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 3 mrt. 2020

Op 6 februari 2020 heeft de fractie Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld inzake twee nieuwsberichten over een gat in de Winkeldijk bij Abcoude In dit memo zijn de vragen beantwoord.

VRAAG: In de media verschenen op 26 januari 2020 twee verschillende berichten over een gat in de Winkeldijk bij Abcoude. In het bericht van RTV Utrecht staat dat de brandweer stélt dat de muskusrat de oorzaak is. In het bericht van het AD staat dat de brandweer vermóedt dat het door de muskusrat komt. Verder wisselt de berichtgeving ook over wie beheerder zou zijn van deze dijk.

1. Is reeds vastgesteld wat de oorzaak van dit gat is? Zo ja, wat is hieruit gekomen? Antwoord: Het gat is veroorzaakt door een klein dier, zoals een woelmuis, een rivierkreeft of een mol. Collega’s van Muskusrattenbeheer West en Midden Nederland zijn de dag na de melding op locatie geweest. Er is geconstateerd dat door de beperkte afmetingen van de tunnel dit géén muskusrat is geweest, maar een kleinere diersoort.

2. Zo nee, wat vindt het Dagelijks Bestuur ervan dat de muskusrat als veroorzaker van het gat geframed wordt? Antwoord: Muskusratten, mollen, woelmuizen en rivierkreeften kunnen allemaal veroorzaker zijn van graverij in een dijk. De muskusrat is over het algemeen de bekendste diersoort die gaten veroorzaakt.

3. Wie is beheerder van dit stuk Winkeldijk waar het gat in is ontstaan? Antwoord: Het gat is ontstaan in een gedeelte van de dijk dat in beheer is bij een particulier. Deze dijk heeft geen formele status volgens de Keur en Legger van het waterschap en het peilbesluit. Het gebied maakt onderdeel uit van overstroombaar boezemland. De dijk heeft dus geen waterkerende functie met bijbehorende eisen aan beheer en onderhoud.

4. Hoe en door wie wordt vastgesteld, wat de oorzaak is van het gat is? En wiens verantwoordelijkheid is het om dit vast te stellen? Antwoord: Na de melding is de wachtdienst van de crisisorganisatie van Waternet ter plaatse geweest om er zeker van te zijn dat er geen risico is voor de waterveiligheid. Dit was niet het geval. Om vast te stellen welk dier het gat heeft gegraven is Muskusrattenbeheer West en Midden Nederland ingeschakeld. Dit doen we om in kaart te brengen waar mogelijk muskusratten actief zijn in het kader van beheer en onderhoud van onze dijken en daarmee de waterveiligheid.

5. Hoe vaak komen dit soort gaten in een dijklichaam voor? Antwoord: Elk jaar komt dit wel eens een paar keer voor.

6. Wat zijn de kosten van deze reparatie? Antwoord: Circa 3500 euro. Dit zijn de kosten voor inzet van de wachtdienst op zondag, afhandeling van de melding en herstel op maandag.

7. Welke maatregelen zijn er bij de dijk genomen om het gebied onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk te maken voor muskusratten? Antwoord: Er zijn geen maatregelen getroffen omdat het geen formele dijk is en het geen consequenties heeft voor de waterveiligheid.


Het Dagelijks bestuur

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake baggerstort in voormalige zandputten

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het ballonnenoplaatverbod in gemeenten

Lees verder