Schrif­te­lijke vragen over botulisme


Indiendatum: 17 sep. 2020

Schriftelijke vragen van het AB lid M.L Blom (Partij voor de Dieren) over botulisme

In het artikel “Mogelijke uitbraak botulisme in Westerpark, watervogels massaal ziek” in het Parool op 21 Aug 2020 jl. komt naar voren dat er mogelijk botulisme was in de eendenvijver van het Westerpark. Een woordvoerder van Waternet geeft aan dat de kwaliteit van het water in de vijver erg slecht is. Door de hittegolf van de afgelopen dagen is er een gebrek aan zuurstof in het water. Dit is zowel een gevaar voor de dieren als de mensen. Indiener wil de volgende vragen stellen.

  1. Wat is het beleid in het waterschap is t.o.v. botulisme?

    In de toekomst kunnen we namelijk meer hogere water temperaturen (boven de 20 graden) verwachten en heftigere regenbuien kunnen voor meer bodem beroering zorgen.
  2. Worden de temperatuur en zuurstof gehalte gemeten in “onze”* wateren, vooral in wateren die gevoelig zijn voor temperatuur schommelingen zoals ondiepe en gesloten vijvers? Zo ja, in welke frequentie?
  3. Wat is het beleid van Waternet bij hoge water temperaturen (boven de 20 graden) en lage zuurstof gehalte in deze ondiepe en gesloten wateren? Wat zijn de protocollen bij heet weer?
  4. Hoe is de verantwoording voor dit botulisme beleid in “onze wateren” verdeeld tussen de gemeente, het waterschap en de provincie?
  5. Wat zijn de mogelijkheden om botulisme te voorkomen? en wat is het effect op de ecologische waterkwaliteit en dierenwelzijn van deze mogelijkheden?