Schrif­te­lijke vragen over achter­stallige incasso’s van Waternet bij klanten in één keer afge­schreven


Indiendatum: 22 jul. 2021

Vanwege achterstallige incasso’s door overstapproblemen naar een nieuw computersysteem heeft Waternet bij honderdduizenden klanten meerdere bedragen op één dag afgeschreven.[1] Deze incasso’s werden pas vlak van tevoren aangekondigd. De consequenties van deze plotselinge extra afschrijvingen kunnen groot zijn: mensen kunnen in de problemen komen en de huur of boodschappen niet meer betalen. Al zeker zeshonderd Amsterdammers hebben een betaalregeling aangevraagd. De Partij voor de Dieren fractie heeft hier de volgende vragen over.

  1. Is het Dagelijks Bestuur op de hoogte van de achterstallige incasso’s en wat vindt zij hier van?
  2. Is het Dagelijks Bestuur betrokken geweest bij de totstandkoming van het besluit om met incasso´s de ontstane achterstanden in te halen? Welke afwegingen werden hierover gemaakt?
  3. Indien het Dagelijks Bestuur op de hoogte was van de verschillende geinde bedragen: waarom heeft het Dagelijks Bestuur dit niet tegen gehouden gezien het feit veel mensen hierdoor in financiële problemen komen en dit geld simpelweg niet kunnen missen als een aankondiging hen slechts enkele dagen van tevoren bereikt? Waarom is er niet aan de impact gedacht die de extra incasso’s voor een grote groep mensen zal hebben?
  4. Waarom is er gekozen om de incasso´s slechts enkele dagen van tevoren aan te kondigen?
  5. Hoe worden de problemen opgelost die nu ontstaan zijn door meerdere afschrijvingen?
  6. Is de portefeuillehouder bereid om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw meerdere bedragen tegelijkertijd worden afgeschreven vanwege problemen binnen de organisatie van Waternet? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie Partij voor de Dieren,

J.F. Bloemberg-Issa


[1] https://www.parool.nl/amsterdam/waternet-int-ineens-7-maanden-aan-drinkwaterkosten-echt-belachelijk~b2a2c280/