Schrif­te­lijke vragen over achter­stallige incasso’s van Waternet bij klanten in één keer afge­schreven


Indiendatum: 22 jul. 2021

Vanwege achterstallige incasso’s door overstapproblemen naar een nieuw computersysteem heeft Waternet bij honderdduizenden klanten meerdere bedragen op één dag afgeschreven.[1] Deze incasso’s werden pas vlak van tevoren aangekondigd. De consequenties van deze plotselinge extra afschrijvingen kunnen groot zijn: mensen kunnen in de problemen komen en de huur of boodschappen niet meer betalen. Al zeker zeshonderd Amsterdammers hebben een betaalregeling aangevraagd. De Partij voor de Dieren fractie heeft hier de volgende vragen over.

  1. Is het Dagelijks Bestuur op de hoogte van de achterstallige incasso’s en wat vindt zij hier van?
  2. Is het Dagelijks Bestuur betrokken geweest bij de totstandkoming van het besluit om met incasso´s de ontstane achterstanden in te halen? Welke afwegingen werden hierover gemaakt?
  3. Indien het Dagelijks Bestuur op de hoogte was van de verschillende geinde bedragen: waarom heeft het Dagelijks Bestuur dit niet tegen gehouden gezien het feit veel mensen hierdoor in financiële problemen komen en dit geld simpelweg niet kunnen missen als een aankondiging hen slechts enkele dagen van tevoren bereikt? Waarom is er niet aan de impact gedacht die de extra incasso’s voor een grote groep mensen zal hebben?
  4. Waarom is er gekozen om de incasso´s slechts enkele dagen van tevoren aan te kondigen?
  5. Hoe worden de problemen opgelost die nu ontstaan zijn door meerdere afschrijvingen?
  6. Is de portefeuillehouder bereid om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw meerdere bedragen tegelijkertijd worden afgeschreven vanwege problemen binnen de organisatie van Waternet? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie Partij voor de Dieren,

J.F. Bloemberg-Issa


[1] https://www.parool.nl/amsterdam/waternet-int-ineens-7-maanden-aan-drinkwaterkosten-echt-belachelijk~b2a2c280/

Indiendatum: 22 jul. 2021
Antwoorddatum: 24 aug. 2021

Op 22 juli 2021 heeft de fractie Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld inzake achterstallige incasso’s van Waternet die bij klanten in één keer afgeschreven zijn. In dit memo geeft het Dagelijks bestuur een reactie op de vragen.

VRAAG
Vanwege achterstallige incasso’s door overstapproblemen naar een nieuw computersysteem heeft Waternet bij honderdduizenden klanten meerdere bedragen op één dag afgeschreven. Deze incasso’s werden pas vlak van tevoren aangekondigd. De consequenties van deze plotselinge extra afschrijvingen kunnen groot zijn: mensen kunnen in de problemen komen en de huur of boodschappen niet meer betalen. Al zeker zeshonderd Amsterdammers hebben een betaalregeling aangevraagd. De Partij voor de Dieren fractie heeft hier de volgende vragen over.

1. Is het Dagelijks Bestuur op de hoogte van de achterstallige incasso’s en wat vindt zij hier van?

2. Is het Dagelijks Bestuur betrokken geweest bij de totstandkoming van het besluit om met incasso´s de ontstane achterstanden in te halen? Welke afwegingen werden hierover gemaakt?

3. Indien het Dagelijks Bestuur op de hoogte was van de verschillende geinde bedragen: waarom heeft het Dagelijks Bestuur dit niet tegen gehouden gezien het feit veel mensen hierdoor in financiële problemen komen en dit geld simpelweg niet kunnen missen als een aankondiging hen slechts enkele dagen van tevoren bereikt? Waarom is er niet aan de impact gedacht die de extra incasso’s voor een grote groep mensen zal hebben?

4. Waarom is er gekozen om de incasso´s slechts enkele dagen van tevoren aan te kondigen?

5. Hoe worden de problemen opgelost die nu ontstaan zijn door meerdere afschrijvingen?

6. Is de portefeuillehouder bereid om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw meerdere bedragen tegelijkertijd worden afgeschreven vanwege problemen binnen de organisatie van Waternet? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

ANTWOORD
Deze situatie heeft zich voorgedaan bij incasso’s voor drinkwaterfacturen, Waternet voert deze taak uit in opdracht van de gemeente Amsterdam. Voor zover de vragen zich richten op het innen van de waterschapsbelastingen wordt verwezen naar het AB memo Uitstel livegang belastingsysteem (BBV21.0328 d.d. 27 augustus 2021).

Het Dagelijks bestuur

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over de strijd tegen het verplicht weghalen van oude bomen en struiken op de dijk langs de Vecht

Lees verder

Schriftelijke vragen over de gevolgen van de groei van datacenters

Lees verder