Schrif­te­lijke vragen over inkoop elek­tri­citeit


Indiendatum: apr. 2016

Vragen van de Partij voor de Dieren over Inkoop elektriciteit ten behoeve van een energieneutrale bedrijfsvoering.

1. Van welke energieleveranciers worden er op dit moment elektriciteit ingekocht?
2. Tot wanneer lopen deze energiecontracten?
3. Van welke (duurzame) bronnen is de ingekochte elektriciteit afkomstig?
4. Wat zijn de mogelijkheden om het energiecontract tussentijds te beëindigen?
5. Is het DB het met de PvdD eens dat de eigen ambitie om een energieneutrale bedrijfsvoering te hebben niet bereikt kan worden zolang er nog energie (gas en stroom) afgenomen worden van bedrijven die zelf niet energieneutraal produceren, maar gebruik maken van Garanties van Oorsprong om hun vervuilende productie te 'greenwashen'? Zo nee, waarom niet?
6. Hoe staat het DB tegenover een hogere ambitie om van energieneutraal Waterschap naar een energiepositief / energie-opwekkend Waterschap te gaan?

Namens de fractie Partij voor de Dieren in het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht,

Friso van Lierop

Indiendatum: apr. 2016
Antwoorddatum: 29 apr. 2016

1. Van welke energieleveranciers worden er op dit moment elektriciteit ingekocht?
Elektriciteit: E.ON

2. Tot wanneer lopen deze energiecontracten?
Tot en met 31-12-2017 met een optie tot verlenging voor 2018 en 2019.

3. Van welke (duurzame) bronnen is de ingekochte elektriciteit afkomstig?
Er wordt grijze stroom ingekocht. De ingekochte stroom wordt voor 100% vergroend met Garanties van Oorsprong afkomstig van Biomassa van het Afval Energie Bedrijf (AEB).

4. Wat zijn de mogelijkheden om het energiecontract tussentijds te beëindigen?
Tussentijds beëindigen is niet mogelijk.

5. Is het DB het met de PvdD eens dat de eigen ambitie om een energie neutrale bedrijfsvoering te hebben niet bereikt kan worden zolang er nog energie (gas en stroom) afgenomen worden van bedrijven die zelf niet energieneutraal produceren, maar gebruik maken van Garanties van Oorsprong om hun vervuilende productie te 'greenwashen'? Zo nee, waarom niet?
Eisen dat de energieleverancier zelf energieneutraal produceert is niet mogelijk. Enerzijds omdat er in de praktijk slechts enkele kleine partijen op de energiemarkt actief zijn die uitsluitend duurzame energie produceren en leveren. Anderzijds is deze eis juridisch niet mogelijk. De Nederlandse energievoorziening is voor een betrouwbare energielevering nog grotendeels afhankelijk van fossiele energie. Deze leveranciers zouden door een dergelijke eis worden uitgesloten. Tevens worden leveranciers uitgesloten die helemaal niet beschikken over productievermogen. Het beleid van AGV is om in 2020 energieneutraal te worden en dus net zoveel energie uit duurzame bronnen opwekt als ze zelf gebruikt. Het einddoel is dat AGV daarmee in theorie voor de vergroening onafhankelijk van externe leveranciers wordt.

6. Hoe staat het DB tegenover een hogere ambitie om van energieneutraal Waterschap naar een energiepositief / energie-opwekkend Waterschap te gaan?
Energie neutraal zijn in 2020 is reeds een zeer ambitieuze doelstelling. AGV gaat daarin verder dan andere waterschappen die gaan voor energieneutraal in 2025. Om voor 2020 een energie-positief / energie-opwekkend Waterschap te zijn vindt het DB niet realistisch. Natuurlijk wil het DB ook na 2020 blijven zoeken naar energiebesparing en productie van duurzame energie. Dan kan een situatie ontstaan waarbij AGV per saldo energie leverend wordt.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over veenbodemdaling

Lees verder

Mondelinge vragen rondom windturbines RWZI West

Lees verder