Schrif­te­lijke vragen over plant­aar­diger koffie­hoeken en derge­lijke


Indiendatum: 31 okt. 2022

In het Duurzaamheidsjaarverslag AGV 2021 stelt de portefeuillehouder terecht dat er nog volop uitdagingen voor ons liggen, bijvoorbeeld in het verder verkleinen van onze klimaatvoetafdruk. In de paragraaf "De bedrijfsvoering circulair (horizon 1)" staat dat - om de huidige taken van AGV te verduurzamen - dit door de hele organisatie aandacht vraagt voor circulariteit: van strategie, tot planvorming, tot inkoop- een aanbesteding. In alle facetten van het werk van de Waternet medewerkers dient duurzaamheid te worden ingepast.

Voor de fractie van de Partij voor de Dieren is vergroten van duurzaamheid een heel belangrijk streven en zij ziet een mogelijkheid om een stap te zetten in de verkleining van de klimaatvoetafdruk, naar voorbeeld van de gemeente Amsterdam.

In het artikel "Gaat gemeente Amsterdam ook zélf aan de havermelk?", dat op 15 september in Het Parool verscheen, staat dat het Amsterdamse college versneld gaat onderzoeken of de kantines, koffiehoeken en automaten in gemeentegebouwen voortaan 50 procent plantaardig eten en drinken kunnen aanbieden. Nog voor de huidige contracten aflopen wil wethouder Hester van Buren (met in haar portefeuille Financiën, Personeel en Organisatie, Coördinatie bedrijfsvoering, Dienstverlening en Coördinatie inkoop) hierover met de cateraars in gesprek.

De fractie van de Partij voor de Dieren vindt dit een uitstekend initiatief en heeft daarom de volgende vragen:

 1. Is bij de koffieautomaten van Waternet ook nog steeds uitsluitend 100 procent koemelk te krijgen/beschikbaar? Zo nee, wat is de situatie dan?
 2. Valt Waternet geheel of gedeeltelijk onder "gemeentegebouwen", zoals in voornoemd Parool artikel wordt genoemd? Hoe is dat geregeld?
 3. Los van het feit of Waternet onder voornoemde gemeentegebouwen valt, is de portefeuillehouder bereid om dit onderzoek ook uit te voeren, zodat uitvoering wordt gegeven aan onze eigen duurzaamheidsambities?
 4. Om de duurzame ambitie echt werkelijkheid te laten worden, zouden de catering, kantines, koffiehoeken en automaten volledig plantaardig moeten zijn. Hoe ziet de planning eruit richting volledig plantaardig

Indiendatum: 31 okt. 2022
Antwoorddatum: 16 jan. 2023

Schriftelijke vragen van het duolid Jonk (Partij voor de Dieren) inzake het bericht dat het Amsterdamse college versneld gaat onderzoeken of de kantines, koffiehoeken en automaten in gemeentegebouwen voortaan 50 procent plantaardig eten en drinken kunnen aanbieden.

 1. Is bij de koffieautomaten van Waternet ook nog steeds uitsluitend 100 procent koemelk te krijgen/beschikbaar? Zo nee, wat is de situatie dan?

  In de brasserie op het hoofdkantoor is plantaardige melk beschikbaar, in de automaten nog niet. Om dit mogelijk te maken wordt samen met de catering contractpartner van de koffieautomaten de mogelijkheden van een proefsessie voor havermelk onderzocht.
 2. Valt Waternet geheel of gedeeltelijk onder "gemeentegebouwen", zoals in voornoemd Parool artikel wordt genoemd? Hoe is dat geregeld?

  Het hoofdkantoor van Waternet valt niet onder de gemeentegebouwen van de gemeente Amsterdam.
  De huisvesting behoort tot de facilitaire taken die Stichting Waternet voor haar opdrachtgevers AGV en Amsterdam uitvoert.
 3. Los van het feit of Waternet onder voornoemde gemeentegebouwen valt, is de portefeuillehouder bereid om dit onderzoek ook uit te voeren, zodat uitvoering wordt gegeven aan onze eigen duurzaamheidsambities?

  De catering contractpartner heeft duurzaamheid en het gebruik van plantaardige ingrediënten als speerpunt, ook bij de komende contractvernieuwing is duurzaamheid een criterium.
 4. Om de duurzame ambitie echt werkelijkheid te laten worden, zouden de catering, kantines, koffiehoeken en automaten volledig plantaardig moeten zijn. Hoe ziet de planning eruit richting volledig plantaardig?

  De catering contractpartner heeft duurzaamheid en het gebruik van plantaardige ingrediënten als speerpunt, zoals bijvoorbeeld een Meatless Monday op alle cateringlocaties.

  De voorbereidingen voor de nieuwe cateringaanbesteding zullen binnenkort starten en op 1 april 2024 zal het nieuwe contract in gaan.
  Duurzaamheidsinitiatieven vormen hierbij een contract-KPI, verder zijn CO2 reductie, afvalreductie en -verwerking, vitaliteit, diversiteit en de eitwittransitie onderdeel van de beoordeling. Net als bij het huidige contract zal dit onderdeel zijn van de maandelijkse review-overleggen.

  Het overgaan op plantaardige melk en andere plantaardige producten wordt in samenhang met de samengestelde doelstellingen van Waternet als dienstverlener en als werkgever in overweging genomen waarbij rekening wordt gehouden met aspecten als gasttevredenheid, beleving, werkplezier en aantrekkelijkheid als werkgever.

Het Dagelijks bestuur

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen vissterfte bij maaien en schonen van wateren

Lees verder