Vragen naar aanleiding van voor­lopige rich­tingen Delta­pro­gramma


Indiendatum: jan. 2013

In de concept-brief reactie AGV bestuurlijke consultatie Deltaprogramma staat AGV onderschrijft de voorlopige keuzerichtingen waterveiligheid als minimum insteek en tevens de keuze voor de risicobenadering en differentiatie van normen binnen en tussen dijkringen. Het is een logische keuze basisveiligheid te baseren op individuele slachtofferrisico’s. AGV is daarnaast van mening dat er gebieden zijn, zoals Centraal Holland, waar een hoger veiligheidsniveau ook alleen op basis van economische overwegingen is gerechtvaardigd. Overstromingen in dit gebied leiden tot enorme schade en grote maatschappelijke ontwrichting. Bovendien heeft een overstroming in dit gebied desastreuze gevolgen voor de gehele Nederlandse economie, niet in de laatste plaats omdat de regio voor lange termijn niet meer in beeld zal zijn als vestigingsplaats voor internationale bedrijven. AGV pleit er daarom voor de nieuwe normen voor Centraal Holland te baseren op slachtofferrisico’s én economie.

k roep even in herinnering dat bij de calamiteiten plannen voor de Ronde Hoep mens en dier een rol spelen en dat in het algemeen bij calamiteiten en evacuatie plannen de dieren niet vergeten worden. Dat is een prima zaak.

Wat we vragen is

  1. Bij de vaststelling van het slachtofferrisico ook te onderzoeken welke dierenbelangen een rol spelen, van zowel gehouden als wilde dierenn.
  2. De daaraan gekoppelde vragen, achterliggende vragen zijn waar en hoe op dit moment de belangen van dieren worden afgewogen.

Interessant voor jou

Vragen naar aanleiding Voorlopige richtingen Deltaprogramma

Lees verder

Vragen over drijvend zwembad in het Amsterdamse Bos

Lees verder