Vragen naar aanleiding Voor­lopige rich­tingen Delta­pro­gramma


Indiendatum: jan. 2013

Bij agendapunt Voorlopige richtingen Deltaprogramma

In de concept-brief reactie AGV bestuurlijke consultatie Deltaprogramma staat: Keuzerichtingen waterveiligheid. Nieuwe normen op basis van slachtoffers én economie (DP Veiligheid en DP Rivieren). AGV onderschrijft de voorlopige keuzerichtingen waterveiligheid als minimum insteek en tevens de keuze voor de risicobenadering en differentiatie van normen binnen en tussen dijkringen. Het is een logische keuze basisveiligheid te baseren op individuele slachtofferrisico’s. AGV is daarnaast van mening dat er gebieden zijn, zoals Centraal Holland, waar een hoger veiligheidsniveau ook alleen op basis van economische overwegingen is gerechtvaardigd.

Ik roep even in herinnering dat bij de calamiteiten plannen voor de Ronde Hoep mens en dier een rol spelen en dat in het algemeen bij calamiteiten en evacuatie plannen de dieren niet vergeten worden. Dat is een prima zaak. Voor de 'Keuzerichtingen waterveiligheid; Nieuwe normen op basis van slachtoffers én economie' vragen we dus niet om een nieuw criterium te introduceren; integendeel. Wat we vragen is om bij de vaststelling van het slachtofferrisico ook te onderzoeken welke dierenbelangen een rol spelen, van zowel gehouden als wilde dieren. De daaraan gekoppelde vragen, of zo je wilt, achterliggende vragen zijn

  1. waar en hoe op dit moment de belangen van dieren worden afgewogen.

Interessant voor jou

Vragen maar aanleiding tussentijdse evaluatie Waterbeheerplan AGV 2010-2015

Lees verder

Vragen naar aanleiding van voorlopige richtingen Deltaprogramma

Lees verder