Benoeming commis­sie­leden


Het team is compleet!

18 mei 2023

Bram Hogendoorn en Suzanne Pletting zijn benoemd tot commissielid bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Bram op 19 april en Suzanne op 17 mei 2023. Een hele eer en een gewichtig moment. Het team van de Partij voor de Dieren is nu compleet!

Wat doet een commissielid precies? Om dat te vertellen moeten we kort de structuur van het waterschap uitleggen. In maart waren er verkiezingen voor het waterschap. De Partij voor de Dieren heeft toen 4 zetels behaald. Rick Schellingerhout, Kitty Jonk, Rutger Sypkens en Cynthia Hulskamp vertegenwoordigen de partij in het Algemeen Bestuur. Daar stemmen zij over moties en amendementen en doen zij zelf voorstellen. De commissieleden ondersteunen hen daarbij. Ook mogen commissieleden spreken in de commissievergadering, waar voorstellen inhoudelijk worden voorbereid, beoordeeld en voorzien van advies.

In het dagelijks leven werkt Bram als statistisch onderzoeker en Suzanne als consulent. Beiden zetten zich in voor het behoud vaneen leefbare wereld. “Veel mensen maken zich zorgen. Vroeger zag je in het voorjaar overal bijen en vlinders. Maar door landbouwgif, overbemesting en klimaatverandering sterven die massaal uit. Vanuit het waterschap willen wij zorgen voor voldoende water, voor schoon water en voor ecologisch dijkonderhoud. Dat is goed voor natuur en dus ook voor de bijen en vlinders.”