Bram Hogen­doorn


Commis­sielid

Bram Hogendoorn werkt in het dagelijks leven als wetenschappelijk onderzoeker. Hij pleit voor beleid op basis van wetenschap en mededogen. Daarom moeten we niet langer prioriteit geven aan de belangen van de recreatiesector en de intensieve veehouderij. Ook de belangen van dieren en toekomstige generaties verdienen een stem.