Partij voor de Dieren in coalitie


Voor het eerst meebe­sturen

2 juni 2023

Voor het eerst in de geschiedenis gaat de Partij voor de Dieren meedoen aan een coalitie in een waterschap! Tijdens de vorige verkiezingen hebben we vier zetels behaald in waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Dat maakt ons een van de grootste partijen in ons waterschap. Veel partijen wilden daarom met ons een coalitie vormen.

De onderhandelingen waren voor ons erg spannend. Natuurlijk willen we graag meedoen, maar zouden de andere partijen onze idealen wel steunen? We zitten immers in het waterschap voor dier, natuur en milieu. Het was koorddansen op de partijlijn. De afweging was de hele tijd of we meer konden bereiken voor de dieren als we zouden meedoen. Gelukkig zijn we niet van het koord gevallen! Het resultaat is een coalitieakkoord waar we trots op zijn.

Als de provincie ontheffing verleent, wordt Jennifer Bloemberg onze dagelijks bestuurder. Een aantal belangrijke punten uit het coalitieakkoord:

  • Er komt een uitgebreide pilot om muskusratten niet langer te doden, maar op een diervriendelijke manier schade te voorkomen
  • We gaan verder in de overgang naar plantaardig en breiden "Carnivoor? Geef het door!" uit. Eten en drinken in de bedrijfskantine, bij catering en banqueting kennen nu ook altijd een vegan variant.
  • We richten rond alle vispassages, gemalen, stuwen, sluizen en inlaten zones in waar niet mag worden gehengeld.
  • We intensiveren de Nota Vis en het Biodiversiteitsherstelplan en er komt een Nota Dierenwelzijn
  • We verminderen bomenkap en zorgen voor herplant met dezelfde ecologische waarde
  • We kiezen alleen nog voor ecologisch en diervriendelijk beheer en onderhoud aan oevers en kades, bij baggeren, onderhoudswerkzaamheden en maaibeheer.

Het volledige akkoord kan je hier lezen: Concept coalitie akkoord Waterschap AGV 2023-2027

Gerelateerd nieuws

Benoeming commissieleden

Bram Hogendoorn en Suzanne Pletting zijn benoemd tot commissielid bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Bram op 19 april en S...

Lees verder

Ledenraadpleging

De Partij voor de Dieren gaat meedoen aan de coalitie in waterschap Amstel, Gooi en Vecht. We vinden het belangrijk om te wet...

Lees verder