(Her)opening gemaal Petro­nella


Veilig voor vissen?

5 april 2023

Op woensdag 5 april werd het gemaal ‘Petronella’ opnieuw geopend. Dit gemaal werd al in 1885 gebouwd en heeft een bijzondere geschiedenis. Bij een teveel aan regenwater pompt het gemaal water uit de polder naar de Amstel.

Sinds de bouw is het gemaal meerdere keren gerenoveerd. Zo is de oorspronkelijke stoommachine vervangen door een dieselmotor en later een elektrische motor. Toch was er nog een renovatie nodig. Klimaatverandering en bodemdaling zullen in de toekomst namelijk tot meer wateroverlast leiden, waardoor het gemaal meer water moet wegpompen. De Partij voor de Dieren waarschuwt hier al lange tijd voor. We moeten klimaatverandering en bodemdaling snel aanpakken, ook voor onze eigen veiligheid.

Bea de Buisonjé (Dagelijks Bestuurder van het waterschap) deed de officiële handelingen en de projectmanager verzorgde een rondleiding. De bezoekers werden geïnformeerd over de geschiedenis en de werking van het gemaal. De Partij voor de Dieren wilde graag weten of het gemaal veilig is voor vissen. Het antwoord was: deels. Dankzij de keuze van de pomp (in de vorm van een ‘wokkel’), kunnen kleine vissen zonder veel schade met het water meezwemmen. Voor grote vissen vormt de pomp wel een gevaar. Wij zetten ons daarom in voor minder en visvriendelijker bemaling.

Als je meer wil weten over Petronella, kijk dan op de website van het waterschap: https://www.agv.nl/recreatie/watererfgoed/gemalen/gemaal-petronella/

Gerelateerd nieuws

Kiezers bedankt, het is opnieuw gelukt!

Bij de waterschapsverkiezingen van 15 maart is het de Partij voor de Dieren weer gelukt om 4 zetels in het Algemeen Bestuur v...

Lees verder

Zes weken na de verkiezingen….

Ruim 6 weken geleden, op 15 maart 2023, waren er verkiezingen voor het waterschap. De Partij voor de Dieren werd daarbij de d...

Lees verder