Kitty Jonk


Lid Algemeen Bestuur

Kitty Jonk

Als commissielid enthousiast geworden voor het waterschap is Kitty Jonk nu als algemeen bestuurslid actief voor de fractie van de Partij voor de Dieren in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Eerder was zij werkgroepcoördinator en campagneleider voor de partij in Amsterdam. Zij heeft algemene literatuurwetenschap en bedrijfskundige informatica als achtergrond en is nu werkzaam als catalograaf bij de universiteitsbibliotheek van de UvA.

In het dagelijks leven streeft Kitty veganisme na in zo breed mogelijke zin. Zij is politiek actief geworden om dieren een stem te geven. In het waterschap wil zij zich inzetten voor het behartigen van de belangen van mede-waterschapsbewoners als muskusratten, rivierkreeften, bevers, weidevogels, trek- en standvissen.