Meer inzet nodig voor klimaat­doelen


3 november 2020

Vandaag heeft fractievoorzitter Jennifer Bloemberg schriftelijke vragen gesteld over de klimaatdoelstellingen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het CBS, het RIVM en de Raad van State hebben afgelopen week een alarmerend signaal afgegeven over het klimaatbeleid. Er werd bekend dat de klimaatdoelen voor 2020 (25% CO2-reductie) en de komende jaren hoogstwaarschijnlijk niet gehaald worden. Volgens uitspraak van het Gerechtshof Den Haag moet de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen vóór het einde van 2020 met tenminste 25% verminderen ten opzichte van 1990.

Klimaatverandering en de opwarming van de aarde vormen een bedreiging voor miljarden mensen, dieren en planten. We hebben nu al te maken met ongewone weersomstandigheden als gevolg van de verandering van het klimaat, zoals droogte, overstromingen, orkanen en onberekenbaar geworden regenseizoenen. De Partij voor de Dieren fractie vraagt of in het waterschap extra maatregelen genomen en versneld worden die bijdragen aan de forse inzet die nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen.


Gerelateerd nieuws

Vegetarisch voortaan de standaard in waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het initiatiefvoorstel ‘Carnivoor? Ge...

Lees verder

Algemene politieke beschouwingen

Fractievoorzitter Jennifer Bloemberg-Issa heeft in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht tijdens de Algemene Politieke Beschou...

Lees verder