Onderzoek naar visre­ser­vaten


30 oktober 2021

In het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen om te onderzoeken waar visreservaten aangewezen kunnen worden in onze wateren. De motie van AB-lid Jennifer Bloemberg-Issa werd aangenomen tijdens de bespreking van de nieuwe Nota Vis op 14 oktober.

De Partij voor de Dieren hoopt dat dankzij de aangenomen motie er meer wateren ontstaan waar geen overlast is van visserij of recreatie. Dit zorgt ervoor dat dieren hier ongestoord kunnen leven en dat biedt kansen voor het herstel van soorten en dus voor de biodiversiteit.

Voor onze andere voorstellen bij de behandeling van de Nota Vis, zoals het uitfaseren van de huurovereenkomsten voor visrechten, was helaas geen meerderheid. Hierdoor blijft hengelen helaas nog steeds mogelijk.