Natuur­vrien­delijk onderhoud belangrijk voor gezond water


Geen bezui­niging op water­kwa­liteit

7 juli 2023

De Partij voor de Dieren heeft succes geboekt. Er wordt niet bezuinigd op natuurvriendelijk onderhoud. Die toezegging deed het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 6 juli 2023.

Het waterschap staat er financieel slecht voor. Daarom had het Dagelijks Bestuur bezuinigingsvoorstellen gedaan. Daarbij werd er beloofd om niet te bezuinigen op de waterkwaliteit. Het waterschap is namelijk verplicht om te zorgen voor schoon en gezond oppervlaktewater, vanwege de zogeheten Kaderrichtlijn Water (KRW). Toch stond er in de voorstellen een bezuiniging op natuurvriendelijk onderhoud.

De Partij voor de Dieren was het daarmee oneens. PvdD-vertegenwoordiger Kitty Jonk benadrukte tijdens de vergadering dat natuurvriendelijk onderhoud essentieel is voor het behalen van de KRW. Bij natuurvriendelijke onderhoud gebeurt het maaien, schonen en baggeren minder vaak en alleen op specifieke momenten. Dat is goed voor de biodiversiteit in en rond het water. De Partij voor de Dieren adviseerde daarom om de bezuiniging te schrappen.

Portefeuillehouder Simon Deurloo (PvdA) wilde het advies eerst niet overnemen. Kitty reageerde daarop als volgt: “Deze bezuinigingen worden al het komende halfjaar gedaan, maar hebben gevolgen voor de langere termijn. Dat heeft een groot effect. Wij zullen daarom een motie indienen”. In de motie verzocht de Partij voor de Dieren om in het komende halfjaar niet te bezuinigingen op biodiversiteitsherstel en het behalen van de KRW-doelen.

Toen besloot portefeuillehouder Deurloo toch een toezegging te doen. Hij zei: “Biodiversiteitsherstel en het behalen van de KRW-doelen behoren tot de kerntaken van ons waterschap. Daar waar ruimte is om dat te verbeteren, zullen we dat doen, ook nog dit jaar. U krijgt van mij die garantie.”

De Partij voor de Dieren blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Coalitieakkoord is nu officieel

Bijna twee weken geleden hebben we het coalitieakkoord besproken met leden van de Partij voor de Dieren. Vandaag is het akkoo...

Lees verder

Partij voor de Dieren voor het eerst in het Dagelijks Bestuur

Voor het eerst levert de Partij voor de Dieren een Dagelijks Bestuurder in het waterschap. Jennifer Bloemberg is als Dageli...

Lees verder