Coali­tie­ak­koord is nu officieel


Meer­derheid van het water­schap stemt voor

22 juni 2023

Bijna twee weken geleden hebben we het coalitieakkoord besproken met leden van de Partij voor de Dieren. Vandaag is het akkoord ook officieel aangenomen. De coalitiepartijen (PvdA, Water Natuurlijk, Partij voor de Dieren, Ongebouwd) en de fractie Natuurterreinen hebben voor gestemd. Samen hebben zij 18 van de 30 zetels. Het is dus definitief: de Partij voor de Dieren gaat meebesturen in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht!

Onze bestuurder wordt Jennifer Bloemberg. Zodra de provincie goedkeuring geeft zal zij worden benoemd. Jennifer gaat zich bezighouden met dierenwelzijn, biodiversiteit en gezond water. Ook zal zij toezien op de waterschapsverordening en de Kaderrichtlijn Water. Daarin staan regels over wat wel en niet mag in ons waterschap, zodat we een goede waterkwaliteit krijgen.

In het coalitieakkoord is veel aandacht voor de waterkwaliteit. Verder zetten we ons hard in voor dier en natuur:

  • Er komt een grote pilot om muskusratten niet langer te doden, maar schade aan dijken op een diervriendelijke manier te voorkomen.
  • Baggeren, maaien en ander onderhoud gebeurt altijd op een ecologische en diervriendelijke manier.
  • Bij vispassages, gemalen, stuwen, sluizen en inlaten komen speciale zones waar niet mag worden gehengeld.
  • We intensiveren de Nota Vis en het Biodiversiteitsherstelplan en er komt een Nota Dierenwelzijn.
  • We breiden het concept "Carnivoor? Geef het door!" uit. Er zijn altijd vegetarische en veganistische opties in de bedrijfskantine, bij catering en bij banqueting.
  • We verminderen bomenkap en zorgen voor herplant met dezelfde ecologische waarde.

Gerelateerd nieuws

Ledenraadpleging

De Partij voor de Dieren gaat meedoen aan de coalitie in waterschap Amstel, Gooi en Vecht. We vinden het belangrijk om te wet...

Lees verder

Natuurvriendelijk onderhoud belangrijk voor gezond water

De Partij voor de Dieren heeft succes geboekt. Er wordt niet bezuinigd op natuurvriendelijk onderhoud. Die toezegging deed he...

Lees verder