Tijdelijk ziek­te­verlof AB-lid


Bram vervangt Cynthia

25 januari 2024

Cynthia stopt tijdelijk als AB-lid in het waterschap. Cynthia kampt helaas met gezondheidsproblemen als gevolg van ziekte. Ze gaat daarom met ziekteverlof.

In de Kieswet is bepaald dat een periode van ziekteverlof 16 weken duurt. In die periode hoopt Cynthia te kunnen herstellen van haar ziekte. Zodat ze daarna weer vol aan de slag kan. We wensen haar beterschap.

In de tussentijd zal Cynthia worden vervangen door Bram. Bram was al commissielid namens de Partij voor de Dieren. Hij zal het woord voeren op de thema’s klimaatverandering, waterzuivering, handhaving en democratisering. Bram wordt op 25 januari beëdigd.