Openbaar subsi­die­re­gister


Eerder dankzij Partij voor de Dieren

12 januari 2024

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft verschillende subsidiepotten. De Subsidie voor bodem en water is voor boeren die willen zorgen dat de bodem gezond blijft en het water schoon. Dan is er de Subsidie voor recreatie, landschap en cultuurhistorie voor projecten over de cultuur, geschiedenis, het landschap of de omgeving van water. En ten slotte is er de Subsidie voor groen en water, een subsidie om te helpen bij het klimaatbestendig maken van woonwijken. Die kan worden aangevraagd door groepen inwoners, buurtinitiatieven, woningcorporaties en VvE's.

Het Algemeen Bestuur heeft een belangrijke taak. Wij moeten controleren of subsidies op een goede wijze worden aangevraagd, bij de juiste mensen terechtkomen, en worden gebruik waar ze voor bedoeld zijn. Op dit moment is het moeilijk om dat te controleren. Er is namelijk geen subsidieregister. Dat gaat over een paar jaar veranderen. Als de Wet Open Overheid helemaal in werking treedt, moeten waterschappen een openbaar subsidieregister hebben.

De Partij voor de Dieren vindt dat dat te lang duurt. Iedereen moeten kunnen controleren wat het waterschap doet en waar het geld naartoe gaat. Daarom hebben wij gevraagd wanneer het subsidieregister er kan komen. Het antwoord is veelbelovend: het waterschap zal binnenkort al de subsidiegegevens openbaar maken. Wij zijn daar heel blij mee! Natuurlijk blijven we kritisch kijken of dat inderdaad gebeurt en of dit voldoende is voor een goede controle.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Dierenwelzijn als hoofdstuk op begroting

Deze maand is de begroting voor 2024 behandeld. Het Dagelijks Bestuur zet daarin de plannen voor volgend jaar en hoeveel geld...

Lees verder

Tulpenmanie ook probleem voor het waterschap

Vandaag viert Amsterdam het begin van het jaarlijkse tulpenseizoen. Een prachtige bloem met een rijke geschiedenis. In de zev...

Lees verder